Важно!
26 ноември:
Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски

27 ноември:
Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец. Преп. Паладий
За храма и енорията
Св. вмчк Димитър Солунски Духовно ръководство Айтоска енория Връзка с храма Документи На поклонение От Светия Синод
Православие
1. Молитви 2. Още 3. Постите 4. На прага на храма 5. Вяра и живот 6. Притчи
news.gifНовини


Неделя на Всички светии - Александър Звезданов 07/06/2015 - 20:58

Неделя на Всички светии

2015_06_07_001.JPGВ Неделя на Всички светии (07.06.2015 г. - Неделя първа след Петдесетница, св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски, св. мчца Валерия) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

"Първата неделя след Петдесетница е посветена на всички светии. Отците на Църквата са установили този празник по три причини.

Първо - да ни посочат плодовете, с които слизането на Светия Дух изпълни и оплоди нетленната действителност, духовния свят.

Второ - да ни напомнят, че има много герои на вярата, които със съвършен живот и с жертвена изповед са служили на Бога и са овенчани от Него с "венеца на славата", но са останали безименни и неизвестни за света.

И трето - да се съберат всички светии в един ден, за да се знае, че те са живели и просияли със силата на Единия Спасител Иисус Христос, че са се подвизавали на едно и също поприще на добродетелта, че всички са от Едната, Света, Съборна и Апостолска Христова Църква и че пребъдват в едно Небесно Царство на Отца и Сина, и Светия Дух - в Царството на благодатта. "Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци", казва св. апостол Павел.

Днес празнуваме всички светии, които със силата на Светия Дух вършеха и вършат чудеса, разпространяваха Евангелието на Спасението и с живота си доказаха, че Божият промисъл и всемогъщество действат винаги и че във всички времена и при всички обстоятелства възсияват нови и нови светци и светици, съсъди на Божията благодат и молитвени застъпници за нас пред престола на Всевишния.

Църквата Христова е създадена от Божия Син - Иисус Христос, осветена е от Светия Дух, изстрадана е и утвърдена от апостолите и от светиите. Тя стои здраво и твърдо през вековете, защото в нейните основи са вградени мъченичеството, подвигът и кръвта на хиляди и хиляди Христови последователи.

Спасителят иска от нас да не пазим само за себе си своята вяра, а да я изповядваме, за да се осъществи Евангелието на практика като универсално Богооткровено учение за всички народи през всички времена. Най-висока стойност има изповядването и признаването името Христово пред неверници, богохулници и богоборци. Христос възвести учението Си не за ангели и за съвършени същества, а за грешната човешка природа. Христос познава и силата на греха. Затова ни учи как да живеем - с вяра в Него, с изповед на името Му пред човеците и смирено спазване на Неговата свята воля.

Защото, които са първи по преценката на света, според Божията отсъда може да се окажат последни, а които наглед и по преценката на хората са последни, според Божия праведен съд ще бъдат първи. (Николай Хаджиев - ЦВ 12/1998 г)"


2015_06_07_002.JPG

2015_06_07_003.JPG

2015_06_07_004.JPG

2015_06_07_005.JPG

2015_06_07_006.JPG

Строи се храм в с. Руен - Александър Звезданов 05/06/2015 - 14:53

Строи се храм в с. Руен

2015_06_05_ruen_002.JPGНа 18. март т.г. Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Иоаникий отслужи в с. Руен чина за освещаване на основен камък на храм и постави началото на строежа на първия православен храм в селото.

Храмът се изгражда върху терен, предоставен от Община Руен след решение на Общинския съвет. До момента са построени основите на храма, колоните, стените и е подготвен кофражът за част от куполите - над олтара и от северната и южната страна. Строежът продължава с помощта на основния ктитор г-н Манол Димитров и двамата му сина Красимир и Станислав - местни агробизнесмени.

2015_06_05_ruen_003.JPG

2015_06_05_ruen_004.JPG

2015_06_05_ruen_005.JPG

2015_06_05_ruen_006.JPG

Петдесетница в Айтос - Александър Звезданов 31/05/2015 - 21:17

Петдесетница в Айтос

2015_05_31_001.JPGПравославните християни от Айтос отпразнуваха Петдесетница (през 2015 празникът е на 31.05.2015 г.) със света литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил.

"Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно.

И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.
5. А в Йерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето.
6. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор.

И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние - партяни и мидяни, еламити и жители на Месопотамия, Иудея и Кападокия, на Понт и Асия,
10. на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кириния, и дошлите от Рим, както иудеи, тъй и прозелити, критяни и араби, - как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела? Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това?

А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили.

Тогава Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: мъже иудеи и вие всички, които живеете в Йерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми: тия не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня; но това е реченото чрез пророк Иоиля: "и ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя Дух върху всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват; младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища; и в ония дни върху рабите Ми и рабините Ми ще излея от Моя Дух, и ще пророчествуват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който..призове името Господне, ще се спаси".

Мъже израилтяни! Изслушайте тия думи: Иисуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници. Го убихте; но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи.

Защото Давид казва за Него: "винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота; Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си".

Мъже братя! Нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря и биде погребан, и гробът му е у нас и доднес. А бидейки пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да Го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата Му не бе оставена в ада, и плътта Му не видя тление.

Тогова Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.

И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата; но сам говори: "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти".

И тъй, нека наздраве знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте. Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя? А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа.

Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от тоя опак род.

И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се; и се присъединиха в оня ден около три хиляди души. И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите е Йерусалим.

А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха."


2015_05_31_002.JPG

2015_05_31_003.JPG

2015_05_31_004.JPG

2015_05_31_005.JPG

2015_05_31_006.JPG

2015_05_31_007.JPG

Неделя на св. Отци от Първия вселенски събор - Александър Звезданов 24/05/2015 - 17:06

Неделя на св. Отци от Първия вселенски събор

ic_xc_nika.pngВ Седмата Неделя след Пасха (24. май 2015 г, Неделя на св. Отци от Първия вселенски събор, преп. Симеон Дивногорски, ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи водосвет и молебен за благоденствието на целокупния български народ.

В проповедта си о. Ромил говори за Първия вселенски събор, поставил началото на борбата за чистотата на Православието, чрез победата на арианската ерес.

"Господ Иисус Христос остави на Църквата велик обет: "Ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят" [Мат. 16:18]. В това радостно обещание намираме пророческото указание за това, че животът на земната Църква ще премине в трудна борба с врага на спасението, но победата е на Нейна страна.

Светите мъченици засвидетелствуваха истинността на думите на Спасителя. Още от самото начало на съществуването Си Църквата Христова бе зле атакувана от външни, а след това и вътрешни врагове. Цели три века Църквата бе гонена и преследвана. Реки от кръв се проляха. Хиляди бяха мъчениците и изповедниците за вярата. Всичко, което можеше да измисли демоничната човешка фантазия, бе използвано: биене, поругание, разпъване на кръст, посичане с меч, изгаряне на клада, разкъсване от диви зверове... Но нищо, а и никаква земна сила не бе в състояние да спре и унищожи победния ход на християнството.

"Колкото повече ни поднасят скърби, толкова повече се увеличава числото на тези, които се решават да бъдат богобоязливи и верни почитатели на Христовото име" - пише св. Юстин Философ от онова време.

Като видя безплодието на своите усилия да унищожи Църквата Христова с физически сили и средства, сатаната се опита да стори това по друг начин, като превземе крепостта отвътре. Появиха се лъжеучители и еретици, много по-опасни от езическия меч и огън, защото внасяха смут в душите, посягаха върху единството на вярата - твърдата и непоклатима канара, в която се разбиваха без остатък всички пристъпи на злото. Църквата бе раздрусана из основи, но накрая истината възтържествува, правдата победи. Арий и десетките като него оръдия на дявола, бяха посрамени и отхвърлени от чистата снага на Тялото Христово; а Църквата излезе още по-силна и укрепнала с ясно изявено, обосновано и утвърдено църковно съзнание.

Тук е и голямата, неоценима заслуга на триста и осемнадесетте Свети Отци от първия вселенски събор (325 г.), чиято памет Църквата празнува на днешната дата от древни времена. Със своя живот, дела и дейност, най-вече на тоя събор, те допринесоха най-много да се запази единството на вярата, единството на църквата Христова, чистотата на евангелското учение; изобличиха и осъдиха ереста на Ария, която подриваше основите на християнското верую, и изработиха първите осем члена от Символа на вярата. Останалите четири члена на Символа на Вярата са съставени на II Вселенски събор. Затова и днешната света Неделя, отредена в тяхна памят, се нарича Неделя на Светите Отци.

Арий бил александрийски свещеник, човек безмерно горделив и честолюбив. Отхвърляйки Божественото достойнство на Иисуса Христа и Неговото равенство с Бог Отец, Арий лъжовно учел, че Божият Син не е Единосъщен с Отца, че е сътворен от Него във времето, като нещо средно между Бог и човек. По настояване на александрийския патриарх Александър бил свикан поместен събор, който осъдил лъжеучението на Арий, но той не се покорил. Жалвайки се от определението на Поместния събор, изпратил писма до много епископи из целия православен Изток и получил поддръжка в своето заблуждение от някои от тях. За да разследва възникналия смут светият равноапостолен император Константин запитал епископата и, получил уверение че ерестта на Арий е насочена против най-основния догмат на Христовата Църква, се решил да свика Вселенски Събор.

На поканата на св. Константин в Никея се отзовали 318 епископа от различни държави, много от тях носещи по телата си следи от изтезания. Всред тях били и великите светила на Църквата - Св. Николай, архиепископ Мирликийски, св. Спиридон, епископ Тримитунски и други до днес почитани свети отци. Александрийският патриарх Александър пристигнал заедно с човека, когото Църквата помни като св. Атанасий Велики - голям ревнител за чистотата на Православието (по това време дякон, а по-късно сам Александрийски патриарх). Император Константин присъствал на заседанията на Събора.

Подкрепен от 17 епископа, Арий се държал гордо, но учението му било опровергано и бил отлъчен от Църквата. Приет и утвърден бил православният Символ на вярата. В него светите отци формулирали апостолското учение за Божественото достойнство на Второто Лице на Пресветата Троица - Господа Иисуса Христа. Ереста на Арий била разобличена и отхвърлена като заблуда на гордия разум.

След решението на главния догматически въпрос, Съборът установил също двадесет канона (правила) за църковното управление и дисциплина, както и въпросът за празнуването на Св. Пасха. Светите отци постановили Тя да се празнува в различен от юдеите ден и непременно в първата неделя след деня на пролетното равноденствие "


2015_05_24_002.JPG

2015_05_24_003.JPG

2015_05_24_004.JPG

2015_05_24_005.JPG

2015_05_24_006.JPG

2015_05_24_007.JPG

2015_05_24_008.JPG

2015_05_24_009.JPG

2015_05_24_010.JPG

2015_05_24_011.JPG

Епископ Иеротей се срещна с айтоски абитуриенти - Александър Звезданов 23/05/2015 - 19:16

Епископ Иеротей се срещна с айтоски абитуриенти

2015_05_23_001.JPGНа 23. май 2015 г (Св. Михаил Синадски. Св. Мария Клеопова) от 16:00 ч. Негово Преосвещенство епископ Агатополски Иеротей се срещна с абитуриенти от СОУ "Христо Ботев" в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос.

Срещата започна с молебен, отслужен от Негово Преосвещенство, за изпросване на Божията помощ за предприетите от младежите начинания за продължаване на образованието им, за здраве и благоденствие на завършващите средното си образование през тази година абитуриенти.

След молитвата епископ Иеротей благослови начинанията на абитуриентите, даде им кратки напътствия, пожела им успех и напомни как през миналата година няколко дни преди Рождеството на нашия Спасител Иисус Христос се е запознал с тях в с. Лясково, където те раздаваха пакети с храна на самотни хора от селото (подробно може да прочетете за тази среща ТУК). Тогава Негово Преосвещенство силно впечатлен от братолюбивата инициатива на учениците им обеща да се срещнат отново и сега тази среща стана факт.

Епископ Иеротей раздаде на младежите за благословение втората част от книгата на митрополит Сливенски Иоаникий "Бисери от духовната съкровищница на светите отци", а иеродякон Юстин от Зографската света обител на Атон им раздаде по три копия на икони - на света Богородица с Младенеца, на св. вмчк Димитрий Солунски и на св. мчк Виктор (оригиналът на последната икона се намира в айтоския храм "Св. вмчк Димитрий Солунски")

2015_05_23_002.JPG

2015_05_23_003.JPG

2015_05_23_004.JPG

2015_05_23_005.JPG

2015_05_23_006.JPG

2015_05_23_007.JPG

2015_05_23_008.JPG

2015_05_23_009.JPG

2015_05_23_010.JPG

2015_05_23_011.JPG

2015_05_23_012.JPG

2015_05_23_013.JPG

2015_05_23_014.JPG

2015_05_23_015.JPG

Продължава строежа на храм "Св. Иоан Кръстител" - Александър Звезданов 23/05/2015 - 18:45

Продължава строежа на храм "Св. Иоан Кръстител"

phram_2015_05_23_001.JPGПродължава строежа на храм "Св. Иоан Кръстител" в лесопарк "славеева река" в гр. Айтос.

Строежът започна с благословията на Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Иоаникий след като Общинския съвет със съдействието на кмета и Община Айтос предоставиха на църковното настоятелство недовършена сграда в лесопарка на града.

В момента са изградени изцяло стените, покрива, построена и измазана е камбанарията на храма, измазана е по-голямата част от вътрешните стени и е прекарана електрическата инсталация.

Строежът се осъществява с подкрепата на родолюбиви християни от гр. Айтос. Всеки има възможност да подпомогне богоугодното дело като:
  1. Направи превод в УниКредит Булбанк - Айтос,
    ул. "Станционна" 27
    IBAN: BG40 UNCR 7630 1078 6913 18
    BIC: UNCRBGSF
  2. Дари пари в брой при касиера на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос.
  3. Пусне монета или банкнота в касичките за дарения до олтара на храм Св. вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос.


phram_2015_05_23_002.JPG

phram_2015_05_23_003.JPG

phram_2015_05_23_004.JPG

phram_2015_05_23_005.JPG

phram_2015_05_23_006.JPG

Света литургия в храм - Александър Звезданов 18/05/2015 - 06:29

Света литургия в храм "Св. Възкресение Лазарово"

2015_05_16_001.JPGВ събота (16.05.2015 г, - Преп. Теодор Освещени, Св. преп. отци, избити в манастира “Св. Сава”, Отдание на Неделя на Самарянката) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслружи света литургия в храм "Св. Възкресение Лазарово" в гробищния парк на гр- Айтос. На клира службата огласяше Светла.

"Св. преподобни Теодор, наричан още Освещен, защото единствен в целия манастир имал свещенически сан, бил един от любимите ученици на Пахомий Велики.

От ранни години той горял от любов към Бога и четиринадесетгодишен дошъл в Тавена при преподобни Пахомий, желаейки да служи на Господа. Великият подвижник го приел, като видял в него истински призвание към монашески живот. И момъкът, укрепен от Божията благодат, с радост понасял всякакви трудове и всякакви лишения и от ден на ден преуспявал по пътя на светостта.

По-късно – след смъртта на свети Пахомий – Теодор станал игумен на Тавена и другите му обители. Той умрял около 360 година."


>2015_05_16_002.JPG

2015_05_16_003.JPG

2015_05_16_004.JPG

2015_05_16_005.JPG

2015_05_16_006.JPG

2015_05_16_007.JPG

Св. Св. Методий и Кирил - Александър Звезданов 12/05/2015 - 21:01

Св. Св. Методий и Кирил

2015_05_11_001.JPG

Като единонравни на апостолите
и учители на славянските страни,
богомъдри Кириле и Методие,
молете Владиката на Всички
да утвърди славянските народи
в православие и единомислиe,
да умири света и да спаси нашите души.
[Тропар, глас 4]На 11. май (Св. равноапостолни Методий и Кирил, св. свщмчк Мокий) Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий отслужи света литургия в съслужение с Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил. На клира службата огласяше Галина попРомилова.

В проповедта си о. Ромил говори за съвременните управници и дейци на българската култура, които почитат делото на св. св. Методий и Кирил, но не и самите светии, наречени равноапостолни поради значимостта на делото им.

"След като прекара четиридесет месеца в Моравия, той (св. Константин Кирил Философ) се отправи за Рим, за да посвети своите ученици. Пътьом го прие Коцел, князът на Панония, който обхванат от такава силна любов да се научи на славянските книги, му предаде около петдесет ученици, за да ги научи; оказа му голяма почит и го препрати в неговия път. И не взе нито от Ростислав, нито от Коцел злато или сребро, нито друго нещо, понеже беше положил в сърцето си евангелското слово, а само измоли пленници от двамата деветстотин и ги пусна свободни.

Когато беше във Венеция, против него се събраха като врани на сокол епископи, свещеници и монаси, подигнаха триезическата ерес и казваха:

- Човече, кажи ни, как сега си направил книги за славяните и ги учиш, когато никой друг преди тебе не ги е изнамерил ­ нито апостол, нито римски папа, нито Григорий Богослов, нито Иероним, нито Августин? Ние познаваме само три езика, на които подобава да славим Бога в книгите ­ еврейски, гръцки и латински!

Философът им отговори:

- "Не вали ли дъжд от Бога и слънцето не свети ли еднакво на всички?" И въздухът не е ли еднакъв за всички? И как не ви е срам, като мислите, че езиците са само три, а на всички други народи и племена заповядвате да бъдат слепи и глухи? Бога ли си представяте немощен, че не може на всички да даде това, или завистлив, че не иска? Но ние познаваме много народи, които си имат своите книги, и които въздават слава на Бога всеки на свой език: арменци, перси, авазги, ивери, сугди, готи, авари, тирси, хазари, араби, египтяни, сирийци и много други.

Ако ли не искате да разберете от това истината, поне в Библията вижте присъдата си. Давид вика и казва: "Възпейте Господу песен нова, възпейте Господу, цяла земьо!" И пак: "Възклицавайте Господу, цяла земьо, тържествувайте, веселете се и пейте!" И на друго място: "Цялата земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишний" И пак: "Хвалете Господа, всички народи! Прославете Го, всички племена!" и "Всяко дихание да хвали Господа!"

А Евангелието казва: "Които Го приеха, даде им възможност да станат чеда Божий". В същото Евангелие Господ говори: "И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, за да бъдат всичкиедно, както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе!" А в Евангелието от Матея рекъл: "Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Света го Духа и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал! И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света, амин!" И в евангелието от Марка казал: "идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици".

А към вас, законоучителите, казва: "Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате нито влизащите пускате да влязат". И пак: "Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието, сами не влязохте, и на влизащите попречихте!" А Павел пише на коринтяните: "Желая всички вие да говорите езици... И бездушните предмети като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дадат разделни звукове, как ще се познае, какво се свири на пищялка или на гусла? Защото, ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка?

Тъй и вие, ако не изговаряте с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, което говорите? Защото ще говорите на вятър. Толкова например различни думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако прочее не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец па и говорещият щебъде за мене чужденец... И тъй какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум; ще пея с дух, ще пея и с ум. Защото, ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благодарение "амин" оня, който е от простолюдието, когато не разбира какво казваш? Ти благодариш хубаво, но другият не се поучава. Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви говоря езици; но в църква предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча и други, отколкото хиляди думи на език непознат...

В закона е писано: "на чужди езици и с чужди уста ще говоря на твоя народ, но и тъй няма да Ме послушат, казва Господ"... Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което пиша, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира! И тъй, братя, показвайте ревност за пророчествуване, но не забранявайте да се говорят и езици! Всичко да става с приличие и ред". И пак казва: "всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца!

С тези и още много други думи ги посрами, остави ги и си замина по своя път. [Из житие на равноапостолния наш отец Кирил Философ]"


2015_05_11_002.JPG

2015_05_11_003.JPG

2015_05_11_004.JPG

Неделя на Самарянката - Александър Звезданов 10/05/2015 - 16:12

Неделя на Самарянката

2015_05_10_001.JPGВ Неделя на Самарянката (10.05.2015 г, Св. ап. Симон Зилот) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

След службата за благословение бе раздаден новия брой на енорийския вестник "Православни вести".

"А трябваше да мине Той през Самария. И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.

Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: дай Ми да пия. Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)

Иисус й отговори и рече: да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.

Жената Му казва: господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш живата вода? Нима Ти си по-голям от отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?

Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.

Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш; защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.

Казва Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.

Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите. Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.

Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.

Иисус й казва: Аз съм. Който говоря с тебе.

В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не рече: какво искаш, или какво приказваш с нея?

Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците: дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: да не би Той да е Христос?

Тогава те излязоха из града и идеха към Него. Между това учениците Го молеха, казвайки: Рави, яж! Но Той им рече: Аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си: да не би някой да Му е донесъл да яде?

Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело. Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят. Защото в тоя случай права си е думата: един сее, а друг жъне. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.

И много самаряни от оня град повярваха в Него по думите на жената, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при Него, молиха Го да постои при тях; и Той престоя там два дена. И още по-много народ повярва поради словото Му. А на жената думаха: ние вярваме не вече поради твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този наистина е Спасителят на света, Христос. [Иоан 4:5-42]"


В проповедта с о. Ромил говори за 62-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия и за радостта отново да имаме автокефална църква.

2015_05_10_002.JPG

2015_05_10_003.JPG

2015_05_10_004.JPG

2015_05_10_005.JPG

2015_05_10_006.JPG 2015_05_10_007.JPG

2015_05_10_008.JPG

2015_05_10_009.JPG

2015_05_10_010.JPG

2015_05_10_011.JPG

Как пресвета Богородица спаси Русия през Втората световна война - Александър Звезданов 09/05/2015 - 17:15

Как пресвета Богородица спаси Русия през Втората световна война

sv_Bogorodica_Kazanskaja.JPGНа 21 юни 1941 г. хитлеристка Германия напада Съветския съюз.

В самото начало на войната Антиохийският патриарх Александър III се обърнал с послание към християните от целия свят за молитвена и материална помощ за Руската земя. Илия, митрополитът на Ливанските планини, се спуснал в едно каменно подземие, където нямало нищо освен една икона на Божията Майка. Владиката не вкусил храна, не пил, не спал, а само се молел на Божията Майка да му открие с какво може да се помогне на Русия.

И ето, след три денонощия в огнен стълп му се явила Самата Майка Божия и обявила, че той, като истински молитвеник и приятел на Русия е избран да предаде определението Божие за тази страна. Ако това определение не бъде изпълнено, Русия ще загине.

Ето Нейните думи: "За спасението на Русия трябва да бъдат открити по цялата страна затворените храмове, манастири, духовни семинарии и академии. Свещениците да се пуснат от наказателните батальони и затворите, те трябва да започнат да служат. Ленинград не трябва да се предава. За неговото спасение нека да изнесат чудотворната икона на Казанската Божия майка и да я пренесат с литийно шествие около града. Тогава нито един враг няма да стъпи на святата земя на града на Нева. Пред Казанската икона трябва да се отслужи молебен и в Москва. След това тя трябва да бъде в Сталинград, който също не трябва да се предава на врага. Казанската икона трябва да върви с войските до границите на Русия, а когато войната свърши, митрополит Илия трябва да пристигне в Русия и да разкаже как тя е била спасена."

На следващия ден митрополит Илия се свързал с представители на Руската православна църква и със съветското правителство и им предал всички, което му било поръчано. Изплашеният до смърт Сталин извикал при себе си митрополит Сергий (изпълняващ задълженията на Патриарх) и Ленинградския митрополит Алексий и обещал да изпълни предаденото от митрополит Илия, добавяйки, че друг изход просто няма. По нареждане на Сталин от Владимирския събор в Ленинград изнесли Казанската икона на Божията Майка и извършили с нея литийно шествие около града. Тъй като тя трябва да мине по прекалено голям маршрут, иконата била качена в самолет, който прелита над позициите около обсадения град. Случайно или не, но Вермахтът не успява да пробие тези позиции, през които минава иконата.

След Ленинград Казанската икона започнала своето шествие по Русия. Чрез чудо, явено по молитвите и застъпничеството на Божията Майка, била спасена и Москва. Буквално на следващия ден, след пристигането на иконата, поредната битка с врага завършила с пълен разгром на немците, които бягали в паника, оставяйки техниката и ранените.

След Москва докарали Казанската икона на Божията Майка в Сталинград, където пред нея непрестанно служели молебени и панихиди. Иконата стояла на десния бряг на Волга сред руските войски и немците така и не успели да преминат реката. Имало даже момент, когато защитниците на града останали на едно съвсем малко парче земя до Волга, но на немците така и не се удало да изтласкат защитниците, сред тях била чудотворната икона.

Много големи трудности се изпречили на пътя на руските воини при превземането на старата немска твърдина Кьонигсберг, днес Калининград. Ето какво разказва генерал-майор Ю.М. Черных: "Нашите войски вече съвсем издъхваха, а немците бяха все още силни... В един от най-тежките дни виждаме: пристигна командващият на фронта, много офицери и с тях... свещеници с икони! Мнозина започнаха да се шегуват: "Ето, и попове докараха, сега ще ни помогнат". Но командващият бързо прекрати всякакви шеги, заповяда всички да се строят и да си свалят шапките. Свещениците отслужиха молебен и тръгнаха към фронтовата линия с иконата. Ние гледахме с недоумение: къде отиват те? - в цял ръст - та тях всички ще ги избият... Но те спокойно тръгнаха в огъня. И изведнъж стрелбата от немска страна едновременно се прекрати1 като че ли отрязана с нож. Тогава беше даден сигнал и нашите войски започнаха общ щурм на града-крепост - и по суша, и по море. Случи се нещо невероятно: немците гинеха с хиляди и хиляди се предаваха в плен! А както после в един глас разказваха немските пленници, преди руския щурм в небето се появила Мадоната (така те наричат Богородица), Която се виждала от цялата немска армия, и абсолютно на всички... им отказало оръжието – никой не могъл да произведе и един изстрал, а в сърцата им се прокраднал ужас! По време на това явяване много немци падали на колене, разбирайки, кой именно помага на руснаците."

През 1947 година Сталин изпълнил обещанието си и през октомври поканил митрополит Илия в Русия, защото всички пророчества, предадени от Владиката, се сбъднали...

СтартПредишен [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициСледващКрай
Православни връзки
Препоръчваме
Енорийски вестник

Брой четвърти от деветата година

на в-к "Православни вести" излезе на 21.11.2015 г. (Въведение на пресвета Богородица в храма). Копие от вестника може да изтеглите от ТУК

broi101.png

Регистрация

 Брой на членовете 47 членове


Изпрати съобщение.
в момента онлайн:


няма посетители
Календар

Радио и ТВ
Слушайте на живо по Интернет
1. Радио Сион
2. Радио Кукузел

Гледайте по интернет
1. БНТ - Вяра и общество

Уебмастер
Напиши на Александър Звезданов  Обратна връзка
Добавикъм предпочитани  Предпочитани
Препоръчай на приятел  Препоръчай!
Мобилна версия   Мобилна версия
Посещения

 340614  общо

 4 посетители онлайн

^ Нагоре ^

© Църковно настоятелство при храм "Св вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос, 2007 - 2015 г
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

Страницата е генерирана за 0.18 секунда