Важно!
24. октомври:
Св. мчк Арета. Св. Богородица “Всех скорбящих радост”

25. октомври:
Св. мчци Маркиан и Мартирий
За храма и енорията
Св. вмчк Димитър Солунски Духовно ръководство Айтоска енория Връзка с храма Документи На поклонение От Светия Синод
Православие
1. Молитви 2. Още 3. Постите 4. На прага на храма 5. Вяра и живот 6. Притчи
news.gifНовини


Неделя на Самарянката - Александър Звезданов 18/05/2014 - 14:49

Неделя на Самарянката

2014_05_18_001.JPGВ Петата Неделя след Пасха (18. 05. 2014 г., Неделя на Самарянката, св. мчк Теодот Анкирски) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литуртгия.

"И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Йосифа.
Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус и казва: дай Ми да пия.
Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.
Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)
Иисус й отговори и рече: да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.
Жената Му казва: господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш живата вода?
Нима Ти си по-голям от отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?
Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.
Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя.
Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука.
Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш;
защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.
Казва Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк.
Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.
Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца.
Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите.
Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят.
Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.
Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.
Иисус й казва: Аз съм. Който говоря с тебе.
В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не рече: какво искаш, или какво приказваш с нея?
Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците:
дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: да не би Той да е Христос?
Тогава те излязоха из града и идеха към Него.
Между това учениците Го молеха, казвайки: Рави, яж!
Но Той им рече: Аз имам храна да ям, която вие не знаете.
Поради това учениците думаха помежду си: да не би някой да Му е донесъл да яде?
Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.
Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва.
Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят.
Защото в тоя случай права си е думата: един сее, а друг жъне.
Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.
И много самаряни от оня град повярваха в Него по думите на жената, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила.
Затова, когато самаряните дойдоха при Него, молиха Го да постои при тях; и Той престоя там два дена.
И още по-много народ повярва поради словото Му.
А на жената думаха: ние вярваме не вече поради твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този наистина е Спасителят на света, Христос. [Иоан 4М5-42]"


2014_05_18_002.JPG

2014_05_18_003.JPG

2014_05_18_004.JPG

2014_05_18_005.JPG

2014_05_18_006.JPG

2014_05_18_007.JPG

2014_05_18_008.JPG

2014_05_18_009.JPG

2014_05_18_010.JPG

2014_05_18_011.JPG

2014_05_18_012.JPG

2014_05_18_013.JPG

2014_05_18_014.JPG

2014_05_18_015.JPG

2014_05_18_016.JPG 2014_05_18_017.JPG

2014_05_18_018.JPG 2014_05_18_019.JPG

2014_05_18_020.JPG

2014_05_18_021.JPG

2014_05_18_022.JPG

2014_05_18_023.JPG

2014_05_18_024.JPG

2014_05_18_025.JPG

Неделя на разслабления - Александър Звезданов 11/05/2014 - 16:49

Неделя на разслабления

2014_05_11_001.JPGНа 11. май, когато Светата Православна Църква празнува Неделя на Разслябления и почита светите равноапостолни братя Методий и Кирил, Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

"А в Иерусалим, при Овчи порти, се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда *, която има пет притвора;
в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата,
защото Ангел Господен от време на време слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнат.
Там имаше един човек, болен от трийсет и осем години.
Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш?
Болният му отговори: да, господине; но си нямам човек, който да ме спусне в къпалнята, кога се раздвижи водата; когато пък аз дойда, друг слиза преди мене.
Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи.
И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота.
Поради това иудеите думаха на изцерения: събота е; не бива да си дигаш одъра.
Той им отговори: Който ме изцери, Той ми рече: вземи одъра си и ходи.
Попитаха го: кой е Човекът, Който ти рече: вземи одъра си и ходи?
Но изцереният не знаеше, кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място.
След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.
Човекът отиде, та обади на иудеите, че Иисус е, Който го изцери. [Иоан 5:2-15]"


"Св. Методий бил по-голям роден брат на славянския равноапостол Константин Философ – свети Кирил . В ранната си младост той бил избрал военно поприще и десет години управлявал някаква славянска област, подвластна на византийския император. Той обаче почувствал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастира, намиращ се в планината Олимп (Мала Азия). Подир някое време тук при него дошъл и по-малкият му брат Константин. От това време те не са се разделяли до смъртта си и заедно извършили великото и забележително дело – създаване на славянската писменост и на християнската просвета всред славяните.

В Моравия светите братя заедно учели народа на христианската вяра с достъпен славянски език и това продължило до смъртта на св. Кирил в Рим. Поради коварните замисли на немското духовенство свети Методий не могъл да се върне в Моравия, а останал в съседната Панония, чийто княз Коцел го върнал обратно при папа Адриан ІІ с молба да го ръкоположи за епископ. От това време свети Методий от обикновен мисионер станал архиепископ на Панония и Моравия, който се подчинявал направо на римския първосветител.

Но клеветите продължавали: ту го обвинявали пред местния княз, че Методий открито изобличава неговия нечист живот; ту на римския папа внушавали, че Методий иска да откъсне от неговия диоцез Моравия и Панония; ту в Цариград изпращали съобщения, че Методий много се приспособил към римския папа. Поради това великият светител трябвало вече в преклонна възраст навсякъде лично да се явява и да изобличава нанасяните клевети. Най-после враговете успели да го хвърлят в затвора за две и половина години, откъдето бил освободен само поради строгата заповед на папа Йоан VІІІ.

И всред борбата с ожесточените врагове свети Методий продължавал своето дело на славянски равноапостол, като проповядвал словото на божествената истина и като превеждал от гръцки на славянски език свещените книги. Той оставил като скъпоценно наследство превода на всички канонически книги на Свещеното писание и превода на църковноправния сборник Номоканон.

Свети Методий Славянобългарски починал на 6 април 885 г. и бил погребан във Велеград и – според житието му – "лежи във великата моравска църква, от лявата страна, в стената зад олтара на света Богородица". Древната му служба се запазила в ръкописи от ХІІІ век. "


"Според известното кратко житие на Константин Философ, наречен в монашеството Кирил, произхождал от знатни родители Лъв и Мария, солунски славяни. Високото положение на бащата и богатите дарования на момчето отворили вратите на знаменитата Магнаурска школа в Цариград, където Константин учил заедно с децата на византийските царе и боляри под ръководството на известни учители и на учения Фотий, бъдещия цариградски патриарх.

Завършил образованието си с прозвището Философ, той бил назначен за патриаршески библиотекар и преподавател по философия. На него били възлагани и разни поръчения от обществен характер. Отегчен от суетата на тоя свят, Константин избягал тайно в манастира на малоазийския Олимп при своя брат Методий, където именно извършил в пост и молитва приснопаметното си дело – да създаде славянска азбука и да преведе свещените книги на Православната църква на езика на солунските българи.

Облечен в такова всеоръжие, той с брата си бил изпратен от византийския император Михаил ІІІ в славянските страни Моравия и Панония, за да спечели за християнството тамошните славяни чрез бащиния им език. Но чувствително били засегнати интересите на местното германо–латинско духовенство. То било враждебно настроено към славянския език и започнало борба против тях.

На двамата братя – славянски просветители се наложило да се отправят в Рим и да защитят своето дело от враговете пред самия римски папа.

В Рим Константин Философ тежко заболял; бил постриган в монашество с името Кирил и подир 50 дни починал на 14 февруари 869 година. Сам папа Адриан извършил погребението му в църквата "Св. Климент Римски".

Житието на св. Кирил било написано от св. Климент Охридски при непосредствено сътрудничество на св. Методий, Моравски архиепископ, брат на св. Кирил.

Службата му е много древна. Тя се е запазила до нас в 12 ръкописа, най-старите от които са от ХІ век. "


2014_05_11_002.JPG

2014_05_11_003.JPG

2014_05_11_004.JPG

2014_05_11_005.JPG

2014_05_11_006.JPG

2014_05_11_007.JPG

2014_05_11_008.JPG

2014_05_11_009.JPG

2014_05_11_010.JPG

2014_05_11_011.JPG

2014_05_11_012.JPG

2014_05_11_013.JPG

2014_05_11_014.JPG

2014_05_11_015.JPG

2014_05_11_016.JPG

2014_05_11_017.JPG

2014_05_11_018.JPG

2014_05_11_019.JPG

2014_05_11_020.JPG

2014_05_11_021.JPG

2014_05_11_022.JPG

2014_05_11_023.JPG

2014_05_11_024.JPG

2014_05_11_025.JPG

2014_05_11_026.JPG

Гергьовден в Айтос - Александър Звезданов 07/05/2014 - 16:45

Гергьовден в Айтос

2014_05_06_001.JPGНа 06. май 2014 г., когато Светата Православна Църква чества паметта на Св. вмчк Георги Победоносец, Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

Много православни християни бяха дошли да почетат Христовия светия. Някой деца приеха Свето Причастие.

"Този велик Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.). Още юноша, Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20-годишен достигнал до чин военен трибун (началник на легион). Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Иисус Христос.

Явил се в двореца в Никомидия, столицата на тогавашна Витиния, и смело защитил християнската вяра. Напразно бил съветван и увещаван от императора да се откаже от Христа. Заради твърдата му вяра бил подложен на различни мъчения, от тежки по-тежки: слагали огромен камък върху гърдите му; връзвали го гол на дървено колело с набити пирони; държали го три дни в яма с негасена вар; обували му железни нагорещени обуща и го карали да тича с тях; давали му да пие силни отрови. Благодарение на силната си вяра в Христос Георги понесъл стоически всички мъчения. Сам Господ Бог му се явил и само с допира на ръката Си излекувал раните му. На новите мъчения, измисляни от страна на императора, Георги смело отговарял: "По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз – да понасям мъченията."

Мнозина, като видели твърдостта на Георги, веднага повярвали в Христа. Повярвала и Александра, съпругата на императора. Диоклетиан наредил и двамата да бъдат посечени с меч. По пътя към мястото на наказанието Александра припаднала и предала Богу дух. При вида на такава блажена смърт Георги прославил Бога и бодро продължил към своята Голгота. Когато стигнали на определеното място, мъченикът спокойно навел глава под меча на палача и бил обезглавен на 23 април 306 година."


2014_05_06_002.JPG

2014_05_06_003.JPG

2014_05_06_004.JPG

2014_05_06_005.JPG

2014_05_06_006.JPG

2014_05_06_007.JPG

2014_05_06_008.JPG

2014_05_06_009.JPG

2014_05_06_010.JPG

2014_05_06_011.JPG

2014_05_06_012.JPG

2014_05_06_013.JPG

2014_05_06_014.JPG

2014_05_06_015.JPG

2014_05_06_016.JPG

2014_05_06_017.JPG

2014_05_06_018.JPG

2014_05_06_019.JPG

2014_05_06_020.JPG

2014_05_06_021.JPG

2014_05_06_022.JPG

2014_05_06_023.JPG

2014_05_06_024.JPG

2014_05_06_025.JPG

2014_05_06_026.JPG

Неделя на св. Мироносици - Александър Звезданов 04/05/2014 - 11:15

Неделя на св. Мироносици

2014_05_04_001.JPGВ третата Неделя след Пасха, когато Светата Православна Църква почита св. Мироносици (04.05.2014 г.), Негово Вискокоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

"А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.
И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу.
А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той, след като извика тъй, издъхна, каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий.
Имаше там и жени, които гледаха отдалеч; между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия,
които и тогава, когато беше Той в Галилея, вървяха подире Му и Му служеха, и много други, дошли заедно с Него в Иерусалим.
И когато вече мръкна, - понеже беше петък, сиреч, срещу събота, -
дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.
Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял?
И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.
А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни.
А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат.

След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.
И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,
и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?
И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.
Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.
А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.
Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.
И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. [Марк 15:37-16:8]"


2014_05_04_002.JPG

2014_05_04_003.JPG

2014_05_04_004.JPG

2014_05_04_005.JPG

2014_05_04_006.JPG

2014_05_04_007.JPG

2014_05_04_008.JPG

2014_05_04_009.JPG

2014_05_04_010.JPG

2014_05_04_011.JPG

2014_05_04_012.JPG

2014_05_04_013.JPG

2014_05_04_014.JPG

Духовен празник в с. Пирне - Александър Звезданов 03/05/2014 - 08:37

Духовен празник в с. Пирне

2014_05_02_001.JPGНа 02. май, когато Светата Православна църква почита св. цар Борис-Михаил и св. Атанасий Велики, в храм "Св. Атанасий Велики" - с. Пирне, Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий отслужи света литургия в съслужение с Негово Високоблагоговейнство ставрофорениконом Димитър и Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил. В службата взе участие и иподякон Панайот. На клира службата огласяше Негово Високоблагоговейнство ставрофорениконом Тодор.

"Св. Атанасий е велик изповедник и учител на Църквата, велик защитник на християнското учение за Боговъплъщението. Роден е през 295 г. в столицата на Египет Александрия. Син на бедни родители християни, той получил прекрасно образование но изучавал усърдно Свещеното писание. Богу било угодно още преди да завърши обучението си, една случка да предопредели неговата съдба.

Веднаж Александрийският архиепископ св. Александър гледал през прозореца и вниманието му привлякла интересна гледка: група момчета-християни играели на морския бряг, кръщавайки своите връстници-езичници. Децата избрали Атанасий за "епископ", други деца били свещеници и дякони, а езически деца били водени към "епископа", за да ги кръсти. Архиепископ Александър заповядал да доведат децата при него и ги разпитал за подробностите на играта. След като ги изслушал, убеден че кръщението било извършено изцяло в съгласие с Църковния устав, архиепископът признал кръщението за действително, допълнил го с Миропомазване на новопокръстените и посъветвал родителите на Атанасий да подготвят сина си за църковно служение. След като момчето завършило образованието си, Александър го взел в своя дом и го направил свой духовен син и секретар. Така започнал духовния път на бъдещия св. Атанасий Велики, когото още приживе нарекли "баща на православието".

Светите Отци от Първия вселенски събор. Гръцка икона, goarch.org.В 319 г. Атанасий станал дякон. Между това в Александрия се появила ереста на местния свещеник Арий. Той учил, че Христос - не само като човек, но и като Бог - не бил равночестен на Отца, а бил по-нисш Бог, Който е само подобен на Отца, а в действителност е сътворен, имащ начало във времето. Това учение се разпространявало бързо. Много пъти Александър го уговарял и разобличавал, като в този труд Атанасий винаги му помагал. Арий обаче бил упорит, ереста се ширела и се наложило да се свикат епископски събори за нейното изкореняване. Такива били поместните събори в Александрия, в Антиохия и най-сетне Първият вселенски събор в Никея през 325 година, на който присъствал и самият император Константин Велики. Атанасий присъствал на Никейския събор заедно с архиепископа си Александър, и решително помогнал за осъждането на Арий. Неговият забележителен принос в работата на Първия вселенски събор толкова го прославил, че той се завърнал у дома си като известен богослов.

На следващата година св. Атанасий бил поставен за Александрийски архиепископ. Заради повдигнати обвинения в користолюбие и в груби насилия над клириците от враговете-ариани на св. Атанасий, бил свикан събор в Трир, който независимо от изложените доказателства в защита на невинността на архиепископа на Александрия, все пак го осъдил. Като видял, че по този начин няма да се добере до правдата, св. Атанасий се срещнал лично в Цариград с император Константин Велики и му представил истината.

Императорът извикал участниците в Трирския събор за преразглеждане на делото, но враговете на св. Атанасий успели да подведат императора с нова клевета. Като видял, че не е възможно да примири Атанасий с неговите противници и като се опасявал от бунт в Александрия, импраторът решил да пожертва нейния архиепископ и да го изпрати на заточение в Галия, където той прекарал две години. След смъртта на Константин Велики, неговите наследници с указ върнали св. Атанасий за епископ на Александрия. Това дало нов повод на Атанасиевите врагове да го обявят за незаконен епископ вече на основанието, че бил върнат на катедрата от светската власт.

През този печален период от църковната история враговете на св. Атанасий Велики на няколко пъти успявали да извоюват неговото осъждане и изгнание. От всичките 47 години на своето епископско служение той прекарал 15 години в изгнание.

Още в първите си съчинения, Слово към езичниците и Слово за въплъщението на Бог Слово и за явяването Му в плът пред нас, била набелязана главната тема на неговото богословие. Основни негови догматически съчинения са Четири слова против арианите (ок. 356–359), посветени на утвърждаването на божествеността на Спасителя. На него приписват и Житието на св. Антоний, както и множество трактати коментари към Св. Писание, книги с нравоучителен характер и проповеди. В тези негови съчинения са пръснати най-дълбоки и преливащи от истинска мъдрост богословски и нравствени истини. Нему св. Църква дължи разгромяването на опасната арианска ерес и създаването на Никео-Цариградския Символ на Вярата.

В 373 г. св. Атанасий починал в Александрия на 76 годишна възраст. Църквата чества паметта му на 2 май и на 18 Януари."


След светата литургия Негово Високопреподобие отслужи водосвет за здраве и благоденствие на жителите на селото.

В селския ресторант църковното настоятелство предложи на жителите и гостите на селото рибен курбан, осветен от о. Ромил.

2014_05_02_002.JPG

2014_05_02_003.JPG

2014_05_02_004.JPG

2014_05_02_005.JPG

2014_05_02_006.JPG

2014_05_02_007.JPG

2014_05_02_008.JPG

2014_05_02_009.JPG

2014_05_02_010.JPG

2014_05_02_011.JPG

2014_05_02_012.JPG

2014_05_02_013.JPG

2014_05_02_014.JPG

2014_05_02_015.JPG

2014_05_02_016.JPG

2014_05_02_017.JPG

2014_05_02_018.JPG

2014_05_02_019.JPG

2014_05_02_020.JPG

2014_05_02_021.JPG

2014_05_02_022.JPG

2014_05_02_023.JPG

2014_05_02_024.JPG

2014_05_02_025.JPG

2014_05_02_026.JPG

2014_05_02_027.JPG

2014_05_02_028.JPG

2014_05_02_029.JPG

2014_05_02_030.JPG

2014_05_02_031.JPG

2014_05_02_032.JPG

2014_05_02_033.JPG

2014_05_02_034.JPG

Архиерейски поздрав за СОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Айтос - Александър Звезданов 30/04/2014 - 20:59

Архиерейски поздрав за СОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Айтос

SOU_Vapcarov.JPGПо случай 30-тата годишнина на СОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Айтос Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иоаникий отправи своя архиерейски поздрав към ръководството, учителите, служителите и учениците. "Добре е да имате радост в учението, но похвално е да проявявате интерес и към религиозното обучение. То ще ви направи щастливи, ще осмисли живота ви." - пише Негово Високопреосвещенство.

Поздравление до учителите с пожелания за здраве, успехи и благоденствие от името на Църковното настоятелство на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" отправи и Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил, председател на Настоятелството.

30g_SOU_Vapcarov_MP_p1.png

30g_SOU_Vapcarov_MP_p2.png

30g_SOU_Vapcarov_CN.jpg

Строежът на новия храм - 10 - Александър Звезданов 27/04/2014 - 17:35

Строежът на новия храм - 10

2014_01_19_nHram2_01.JPGПродължава строежът на новия храм "Възкресение Лазарово" в гробищния парк на гр. Айтос, започнат с благословията на Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иоаникий.

За последните 3 седмици е довършено покриването на храма с керемиди, част от тях са замазани. Куполът и част от страничните стени са покрити с топлоизолация, поставени са кръстовете - над входа и върху купола на храма. Храмът е измазан отвътре. Строителите изчакват да спрат дъждовете за да довършат покрива и топлоизолацията и да поставят външната мазилка.

2014_04_27_nHram10_01.JPG

2014_04_27_nHram10_02.JPG

2014_04_27_nHram10_03.JPG

2014_04_27_nHram10_04.JPG

2014_04_27_nHram10_05.JPG

2014_04_27_nHram10_06.JPG

2014_04_27_nHram10_07.JPG

Томина Неделя - Александър Звезданов 27/04/2014 - 17:15

Томина Неделя

2014_04_27_001.JPGНа 27. април († Втора Неделя след Пасха ­- Томина Неделя. Св. свщмчк Симеон, брат Господен по плът) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

"След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!
После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!
Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали.
И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга.
А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. [Иоан 20:26-31]"


2014_04_27_002.JPG

2014_04_27_003.JPG

2014_04_27_004.JPG

2014_04_27_005.JPG

2014_04_27_006.JPG

2014_04_27_007.JPG

2014_04_27_008.JPG

2014_04_27_009.JPG

2014_04_27_010.JPG

2014_04_27_011.JPG

2014_04_27_012.JPG

2014_04_27_013.JPG

2014_04_27_014.JPG

2014_04_27_015.JPG

2014_04_27_016.JPG

2014_04_27_017.JPG

Църковинят сайт на седем години - Александър Звезданов 21/04/2014 - 15:08

Църковният сайт на седем години

site_7_years.JPGПреди седем години, на 20 април 2007 г., стартира сайтът на храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос. Сайтът е подготвен с благословията на Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иоаникий и се поддържа и развива под непосредственото наблюдение и ръководство на Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил

За изминалите години сайтът регистрира повече от 250 000 посещения. Бяха публикувани новини за духовния живота в храма, освещаването на четири нови храма, пътеписи от поклонения до свети места, които пазят православната духовност, редовно се публикуват Пасхалните и Рождественските послания на Негово Високопреосвещенство митрополит Иоаникий.

На сайтът посетителите могат да намерят молитви, Символът на вярата, Господнята и Иисусовата молитви, десетте Божий заповеди и други православни четива. Може да се запознаят с църковните пости и какво да е поведението ни в храма.

Не сме пропуснали и житието, тропара и кондака на св. вмчк Димитрий Солунски. Публикуваме редовно последните броеве на енорийския вестник "Православни вести" и архив на вестника от самото му начало. Поставили сме връзки към важни православни сайтове.

Второ Възкресение - Александър Звезданов 20/04/2014 - 17:16

Второ Възкресение

2014_04_20_001.JPGНа 20. април Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи Пасхалната вечерня, наречена още второ Възкресение. На клира службата огласяше Негово Високоблагоговейнство ставрофорениконом Тодор.

На службата присъстваха много православни християни, дошли в храма в празничния ден.

О. Ромил прочете Великденско послание до боголюбивите пастири, до всечестните монаси, монахини и до всички православни християни от Сливенска епархия отправено към всички нас от Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иоаникий.

В края на службата Негово Високоблагоговейнство отново трикратно възвести "Христос Воскресе", а присостващия народ изрази вярата си в Спасителя чрез трикратния отговор "Воистину Воскресе".

2014_04_20_002.JPG

2014_04_20_003.JPG

2014_04_20_004.JPG

2014_04_20_005.JPG

2014_04_20_006.JPG

2014_04_20_007.JPG

2014_04_20_008.JPG

2014_04_20_009.JPG

2014_04_20_010.JPG

2014_04_20_011.JPG

2014_04_20_012.JPG

2014_04_20_013.JPG

2014_04_20_014.JPG

2014_04_20_015.JPG

2014_04_20_016.JPG

2014_04_20_017.JPG

2014_04_20_018.JPG

СтартПредишен [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициСледващКрай
Православни връзки
Препоръчваме
Енорийски вестник

Брой втори от осмата година

на в-к "Православни вести" излезе на 05.10.2014 г. Копие от вестника може да изтеглите от ТУК

broi086.png

Регистрация

 Брой на членовете 54 членове


Изпрати съобщение.
в момента онлайн:


няма посетители
Календар

Радио и ТВ
Слушайте на живо по Интернет
1. Радио Сион
2. Радио Кукузел

Гледайте по интернет
1. БНТ - Вяра и общество

Уебмастер
Напиши на Александър Звезданов  Обратна връзка
Добавикъм предпочитани  Предпочитани
Препоръчай на приятел  Препоръчай!
Мобилна версия   Мобилна версия
Посещения

 289839  общо

 8 посетители онлайн

^ Нагоре ^

© Църковно настоятелство при храм "Св вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос, 2007 - 2014 г
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

Страницата е генерирана за 0.13 секунда