Важно!
ВЕЛИК ПОСТ

27. февруари:
Преп. Прокопий Декаполит изповедник
15:30 ч - Малко повечерие с Богородичен акатист - I статия

28. февруари:
Тодорова събота. Преп. Василий изповедник. Св. мчца Кирана Солунска
09:00 ч - Света литургия в храма
За храма и енорията
Св. вмчк Димитър Солунски Духовно ръководство Айтоска енория Връзка с храма Документи На поклонение От Светия Синод
Православие
1. Молитви 2. Още 3. Постите 4. На прага на храма 5. Вяра и живот 6. Притчи
news.gifНовини


Неделя на Слепия - Александър Звезданов 09/06/2013 - 17:06

Неделя на Слепия

2013_06_09_00.JPGВ Неделя на Слепия (09.06.2013 г) Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света Литургия.

В проповедта си о. Ромил говори за невъзможността да знаем Божия промисъл за всеки един човек или за всяко едно дело, както и за възможността да прогледнат, която Спасителят Иисус Христос дава на повярвалите в Него.

"И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение.
Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави', кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?
Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му.
Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи.
Докле съм в света, светлина съм на света.
Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия,
и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал.
А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше?
Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм.
Тогава го питаха: как ти се отвориха очите?
Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах.
Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная.
Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп.
А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите.
Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам.
Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра.
Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е.
Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал
и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда?
Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;
а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.
Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа.
Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте.
Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник.
Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите?
Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици?
А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.
Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.
Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.
Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, тогова слуша.
Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден.
Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо.
Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън.
Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий?
Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него?
Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е.
А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони. " [Иоан 9:1-38]


2013_06_09_01.JPG

2013_06_09_02.JPG

2013_06_09_03.JPG

2013_06_09_04.JPG

2013_06_09_05.JPG

2013_06_09_06.JPG

2013_06_09_07.JPG

2013_06_09_08.JPG

2013_06_09_09.JPG

Неделя на Самарянката - dima 02/06/2013 - 19:42

Неделя на Самарянката

2013_06_02_001.JPGНа 02.06.2013 г. православните християни от Атойс празнуваха в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" Неделя на Самарянката със света Литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил.

Някой православни християни приеха свето Причастие.

"А трябваше да мине Той през Самария.
И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Иосифа.
Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай Ми да пия.
Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.
Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)
Иисус й отговори и рече: да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.
Жената Му казва: господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш живата вода?
Нима Ти си по-голям от отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?
Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.
Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя.
Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука.
Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш;
защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.
Казва Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк.
Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.
Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца.
Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите.
Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят.
Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина.
Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести.
Иисус й казва: Аз съм, Който говоря с тебе.
В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не рече: какво искаш, или какво приказваш с нея?
Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците:
дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: да не би Той да е Христос?
Тогава те излязоха из града и идеха към Него.
Между това учениците Го молеха, казвайки: Рави, яж!
Но Той им рече: Аз имам храна да ям, която вие не знаете.
Поради това учениците думаха помежду си: да не би някой да Му е донесъл да яде?
Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.
Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва.
Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сЗащото в тоя случай права си е думата: един сее, а друг жъне.
Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.
И много самаряни от оня град повярваха в Него по думите на жената, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила.
Затова, когато самаряните дойдоха при Него, молиха Го да постои при тях; и Той престоя там два дена.
И още по-много народ повярва поради словото Му.
А на жената думаха: ние вярваме не вече поради твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този наистина е Спасителят на света, Христос.
"[Иоан 4:4-42]

2013_06_02_002.JPG

2013_06_02_003.JPG

2013_06_02_004.JPG

2013_06_02_005.JPG

2013_06_02_006.JPG

2013_06_02_007.JPG

2013_06_02_008.JPG

2013_06_02_009.JPG

2013_06_02_010.JPG

2013_06_02_011.JPG

2013_06_02_012.JPG 2013_06_02_013.JPG

2013_06_02_014.JPG

2013_06_02_015.JPG

2013_06_02_016.JPG

Неделя на св. Мироносици - Александър Звезданов 22/05/2013 - 16:29

Неделя на св. Мироносици

2013_05_19_000.JPGВ Неделя на св. Мироносици (19.05.2013 г.) православните християни от храм "Св. вмчк димитрий Солунски" - гр. Айтос, почетоха празника със света литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил.

"И когато вече мръкна, - понеже беше петък, сиреч, срещу събота, -
дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.
Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял?
И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.
А Иосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни.
А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат.
След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.
И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,
и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?
И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.
Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.
А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.
Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.
И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. [Марк 15:42 - 16:8]"


Няколко християни, след пост, покаяние и изповед, приеха Свето Причастие.

2013_05_19_001.JPG

2013_05_19_002.JPG

2013_05_19_003.JPG

2013_05_19_004.JPG

2013_05_19_005.JPG

2013_05_19_006.JPG

2013_05_19_007.JPG

2013_05_19_008.JPG

2013_05_19_009.JPG

2013_05_19_010.JPG 2013_05_19_011.JPG

2013_05_19_012.JPG 2013_05_19_013.JPG

2013_05_19_014.JPG

2013_05_19_015.JPG

Томина неделя 2013 г - Александър Звезданов 12/05/2013 - 14:37

Томина неделя 2013 г

2013_05_12_01.JPG Във Втората Неделя след Пасха (Томина Неделя) негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света литургия.

" А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!
И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.
И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.
На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.
А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.
Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам!
После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой!
Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали." [Иоан 20:19-29]


2013_05_12_02.JPG

2013_05_12_03.JPG

2013_05_12_04.JPG

2013_05_12_05.JPG

2013_05_12_06.JPG

2013_05_12_07.JPG

2013_05_12_08.JPG

2013_05_12_09.JPG

Освещаване на параклис - dima 11/05/2013 - 10:20

Освещаване на параклис

2013_05_06_paraklis_01.jpgС благословение на Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иоаникий във втория ден от Възкресение Христово (06.05.2013 г, Св. вмчк Георги Победоносец) в гр. Сунгурларе, местността Ичмята, Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий и Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил осветиха параклис на името на Христовия великомъченик и победоносец Георги.

Параклисът е построен от инициативен на комитет от гр. Сунгурларе на място, където по предание е съществувал манастир. Параклисът е построен с изключителното съдействие на местни бизнесмени и кмета на Община Сунгурларе г-н Георги Кенов.

2013_05_06_paraklis_02.jpg

2013_05_06_paraklis_03.jpg

2013_05_06_paraklis_04.jpg

2013_05_06_paraklis_05.jpg

2013_05_06_paraklis_06.jpg

Възкресение Христово - ден втори - Александър Звезданов 06/05/2013 - 13:13

Възкресение Христово - ден втори

2013_05_06_001.JPGВъв втория ден на Пасха Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи света Литургия.

"Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца Си, и пребъдвам в любовта Му.
Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.
Тази е Моята заповед: да любите един другиго, както Аз ви възлюбих.
Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.
Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам.
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си.
Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
Това ви заповядвам: да любите един другиго.
Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.
Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който Ме е пратил.
Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега нямат извинение за греха си.
Който Мене мрази, мрази и Отца Ми.
Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми.
Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им, че Ме намразиха без вина.
А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;
а и вие ще свидетелствувате, понеже отначало сте с Мене.
Това ви казах, за да се не съблазните.
Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба." [Иоан 15:10-16:2]


В храма бе поставена за поклонение новоизписаната икона на Св. вмчк Георги Победоносец с вградени в нея мощи от светеца.

Присъстваха множество православни християни, дошли да почетат Христовото Възкресение и празника на Св. вмчк Георги.

"Св. Георги, велик Христов мъченик, живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан (284-305 г.). Още юноша, Георги постъпил на служба в императорската войска и едва 20-годишен достигнал до чин военен трибун (началник на легион). Бил красив, умен и способен младеж и императорът го направил и член на държавния съвет, без да подозира, че той бил християнин. По това време срещу тях били повдигнати люти гонения: залавяли ги, затваряли ги в тъмница и ги подлагали на страшни мъчения. Понеже младият Георги бил наследил от покойната си майка голямо богатство, наредил робите да бъдат освободени, а имотът и парите раздадени на бедните. Така той се подготвил за велик подвиг в името на Господ Иисус Христос.
Явил се в двореца в Никомидия, столицата на тогавашна Витиния, и смело защитил християнската вяра. Напразно бил съветван и увещаван от императора да се откаже от Христа. Заради твърдата му вяра бил подложен на различни мъчения, от тежки по-тежки: слагали огромен камък върху гърдите му; връзвали го гол на дървено колело с набити пирони; държали го три дни в яма с негасена вар; обували му железни нагорещени обуща и го карали да тича с тях; давали му да пие силни отрови. Благодарение на силната си вяра в Христос Георги понесъл стоически всички мъчения. Сам Господ Бог му се явил и само с допира на ръката Си излекувал раните му. На новите мъчения, измисляни от страна на императора, Георги смело отговарял: "По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз – да понасям мъченията."
Мнозина, като видели твърдостта на Георги, веднага повярвали в Христа. Повярвала и Александра, съпругата на императора. Диоклетиан наредил и двамата да бъдат посечени с меч. По пътя към мястото на наказанието Александра припаднала и предала Богу дух. При вида на такава блажена смърт Георги прославил Бога и бодро продължил към своята Голгота. Когато стигнали на определеното място, мъченикът спокойно навел глава под меча на палача и бил обезглавен на 23 април 306 година."


В проповедта си о. Ромил говори за любовта, завещана ни от Спасителя, благодарение на която Св. Георги понасял мъченията.

2013_05_06_002.JPG

2013_05_06_003.JPG

2013_05_06_004.JPG

2013_05_06_005.JPG

2013_05_06_006.JPG

2013_05_06_007.JPG

2013_05_06_008.JPG

2013_05_06_009.JPG

2013_05_06_010.JPG

2013_05_06_011.JPG

2013_05_06_012.JPG

2013_05_06_013.JPG

2013_05_06_014.JPG

2013_05_06_015.JPG

2013_05_06_016.JPG

2013_05_06_017.JPG

Ред на Богослуженията през Светлата седмица - Александър Звезданов 05/05/2013 - 23:18

Ред на Богослуженията през Светлата седмица

06. май - Възкресение Христово, Св вмчк Георги
09:00 ч. - Света литургия

07. май - Възкресение Христово
09:00 ч. - Света литургия

10. май - Светли Петък, Живоприемни източник
09:00 ч. - Света литургия, Водосвет

12. май - Неделя след Пасха - Томина
08:00 ч. - Утреня
09:00 ч. - Света литургия

Второ Възкресение в Айтос - Александър Звезданов 05/05/2013 - 17:37

Второ Възкресение в Айтос

2013_05_05_2V_001.JPGНа Възкресение Христово (05.05.2013 г.) в храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос, Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил отслужи последованието на Второ Възкресение. От клира службата огласяше Негово Високоблагоговейнство ставрофорен иконом Тодор.

"А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам!
И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.
А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам.
И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго.
На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат.
А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус.
Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам." [Иоан 20:19-25]


В проповедта си о. Ромил обърна внимание на богомолците на думите, с които Иисус Христос поздравявал учениците си - "Мир вам" и пожела на всички имат мир в душите си и да бъдат част от духовния мир на Спасителя.

След края на службата бе изнесена за поклонение новоизографисана икона на Св. Георгий Победоносец с вградена в нея частица от светите мощи на Божия угодник. Иконата отново е дело на зографите, изписали храм "Св. вмчк Димитрий Солунски" в гр. Айтос.

2013_05_05_2V_002.JPG

2013_05_05_2V_003.JPG

2013_05_05_2V_004.JPG

2013_05_05_2V_005.JPG

2013_05_05_2V_006.JPG

2013_05_05_2V_007.JPG

2013_05_05_2V_008.JPG

2013_05_05_2V_009.JPG

2013_05_05_2V_010.JPG

2013_05_05_2V_011.JPG

Възкресение Христово в Айтос - Александър Звезданов 05/05/2013 - 09:23

Възкресение Христово в Айтос

Voskresenie_Hristovo_2013_001.JPGКъсно вечерта в събота в Айтос бе донесена частица от Благодатния огън, който същия ден след обяд се запали в параклиса на Гроба Господен в Иерусалим.

Точно в полунощ на но 05. май 2013 г. Негово Високоблагоговейнство свещеноиконом Ромил възгласи трикратно "Христос воскресе". Последва лития около храма с пеене на тропара на Възквесение:
Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав.


След като огънят на Възкресението бе внесен в храма започна Пасхалната служба - Великденска утреня и света Литургия, отслужена от Негово Високоблагоговейнство.

"И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;
видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му." [Мат 28:1-8]


Няколко православни християни приеха Свето Причастие.

След службата о. Ромил прочете Великденското благословение на Негово Високопреосвещенство митрополит Сливенски Г-н Г-н Иаоникий. За благословение бе раздаден Великденския брой на енорийския вестник "Православни вести" с цветна икона за празника.

Voskresenie_Hristovo_2013_002.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_003.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_004.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_005.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_006.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_007.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_008.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_009.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_010.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_011.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_012.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_013.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_014.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_015.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_016.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_017.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_018.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_019.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_020.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_021.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_022.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_023.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_024.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_025.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_026.JPG Voskresenie_Hristovo_2013_027.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_028.JPG Voskresenie_Hristovo_2013_029.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_030.JPG Voskresenie_Hristovo_2013_031.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_032.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_033.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_034.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_035.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_036.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_037.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_038.JPG

Voskresenie_Hristovo_2013_039.JPG

И тази година Благодатния огън слезе в Иерусалим - Александър Звезданов 04/05/2013 - 15:46

И тази година Благодатния огън слезе в Иерусалим

hilly_fire_2013.jpgНегово светейшество Иерусалимският патриарх Теофил Трети измоли Благодатния огън и тази година.

По чуден начин Благодатния огън се запали в Храма на Гроба Господен само 10 минути след като в 14 ч. българско време Патриархът влезе в Кувуклията.

На фона на камбанен звън около Божи гроб хиляди християни ликуват.

СтартПредишен10 предишни страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 10 следващи странициСледващКрай
Православни връзки
Препоръчваме
Енорийски вестник

Брой седми от осмата година

на в-к "Православни вести" излезе на 02.02.2015 г. (Сретение Господне). Копие от вестника може да изтеглите от ТУК

broi091.png

Регистрация

 Брой на членовете 54 членове


Изпрати съобщение.
в момента онлайн:


няма посетители
Календар

Радио и ТВ
Слушайте на живо по Интернет
1. Радио Сион
2. Радио Кукузел

Гледайте по интернет
1. БНТ - Вяра и общество

Уебмастер
Напиши на Александър Звезданов  Обратна връзка
Добавикъм предпочитани  Предпочитани
Препоръчай на приятел  Препоръчай!
Мобилна версия   Мобилна версия
Посещения

 307851  общо

 1  в момента

^ Нагоре ^

© Църковно настоятелство при храм "Св вмчк Димитрий Солунски" - гр. Айтос, 2007 - 2014 г
GuppY - http://www.freeguppy.org/    Site powered by GuppY v4.5.18 © 2004-2005 - CeCILL Free License   GuppY - http://www.freeguppy.org/

Страницата е генерирана за 4.12 секунди