сайта на храм Св. вмчк Димитрий Солунски - Айтос

http://aitos-church.info/

Псалом 36 (1. Молитви)

Псалом 36 (Псалом Давидов)

Не ревнувай на злодейците, не завиждай на ония, които вършат беззаконие, защото те като трева ще бъдат скоро покосени, и като зелен злак те повяхват.

Уповавай се на Господа и върши добро; живей на земята и пази истината.

Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти.

Предай пътя си на Господа и Нему се уповавай, и Той ще извърши и ще изведе като светлина твоята правда, и твоята справедливост - като пладнина.

Покори се на Господа и Нему се надявай. Не ревнувай на оня, който успява в пътя си, на човек, който лукавствува.

Престани да се гневиш и остави яростта; не ревнувай дотолкова, че да правиш зло, защото тези, които вършат зло, ще бъдат изтребени, а ония, които се уповават на Господа, ще наследят земята.

Още малко, и нечестивеца не ще го има; ще погледнеш на мястото му, и - няма го. А кротките ще наследят земята и ще се насладят с много мир.

Нечестивецът замисля зло против праведника и скърца зъби против него, а Господ се надсмива над него, защото вижда, че денят му иде.

Нечестивците вадят меч, изопват лъка си, за да повалят бедния и сиромаха, за да прободат ония, които вървят по прав път; мечът им ще се забие в тяхното сърце, и лъковете им ще се пречупят.

Малкото у праведника е по-добро от богатството на много нечестивци, защото мишците на нечестивците ще се сломят, а праведниците Господ подкрепя.

Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно: в усилно време няма да бъдат посрамени и в гладни дни ще бъдат сити; а нечестивците ще загинат, и враговете Господни като агнешка тлъстина ще изчезнат, в дим ще изчезнат.

Нечестивецът взема в заем и не връща, а праведникът се смилява и дава, защото благословените от Бога ще наследят земята, а проклетите от Него ще бъдат изтребени.

Господ укрепи стъпките на такъв човек и благоволи към неговите пътища: кога да падне, не пада, защото Господ го поддържа за ръка.

Бях млад, вече остарях, и не видях изоставен праведник, нито потомците му хляб да просят: той всеки ден се смилява и на заем дава, и неговото потомство ще бъде благословено.

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно защото Господ обича правдата и не оставя Своите светии; те вечно ще бъдат запазени; (а беззаконниците ще бъдат изхвърлени) и потомството на нечестивите ще бъде изтребено. Праведниците ще наследят земята и ще живеят на нея вечно.

Устата на праведника изказват премъдрост, и езикът му изговаря правда. Законът на неговия Бог е в сърцето му; стъпките му няма да се поклатят.

Нечестивецът дебне праведника и търси да го умъртви; но Господ няма да го предаде в негови ръце и няма да допусне да го обвинят, когато бъде съден.

Уповавай се на Господа и се дръж о Неговите пътища: и Той ще те въздигне, за да наследиш земята; и когато бъдат изтребвани нечестивците, ти ще видиш.

Видях страшен нечестивец, как се ширеше като вкоренено многоклонесто дърво; но той премина, и го няма; търся го, и го не намирам.

Наблюдавай непорочния и гледай праведника, защото бъднината на такъв човек е мир; а беззаконниците всички ще бъдат изтребени; бъднината на нечестивците е гибел.

От Господа е спасението на праведниците. Той е тям защита в скръбно време; и ще им помогне Господ и ще ги избави; ще ги избави от нечестивците и ще ги спаси, защото Нему се уповават.