сайта на храм Св. вмчк Димитрий Солунски - Айтос

http://aitos-church.info/

Страшният Съд (2. Още)

СТРАШНИЯТ СЪД


"... доколкото сте сторили това
на едного от тия Мои най-малки братя,
Мене сте го сторили."

Евангелие от Матея
[25:31] А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си,
[25:32] и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
[25:33] и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
[25:34] Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
[25:35] защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
[25:36] гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
[25:37] Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
[25:38] Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
[25:39] Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
[25:40] А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.
[25:41] Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;
[25:42] защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
[25:43] странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
[25:44] Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
[25:45] Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
[25:46] И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.