сайта на храм Св. вмчк Димитрий Солунски - Айтос

http://aitos-church.info/

Молитва и здраве (5. Вяра и живот)

Молитвата - път към душевното здраве


molitva1.jpg Забележим интерес на учени от много страни и научни направления предизвика откритието на уникалния феномен - особеното състояние на човека по време на молитва.
По- подробно за това откритие разказва един от авторите на това изследване петербургския учен , доктор на биологическите и кандидат на медицинските науки завеждащ лабораторията по психофизиология към психоневрологичния институт " В.М.Бехтерев" - професор В.Б. Слезин
Валери Борисович , какво Ви доведе до откриването на този феномен?
- Дълги години в практиката на лечението на функционални невротични разтройства се прилага метода на самохипноза или както още го наричаме на медитация. В нашата лаборатория решихме да изследваме какви процеси се извършват при това в кората на главния мозък. Снехме електроенцефалограма и открихме че по време на медитация в кората на главния мозък се включват механизми на възбуждане и си зададохме въпроса: а какво става с мозъка когато човек се моли?
-Някой последователи на различни школи на йога твърдят , че медитацията е като молитвата, като общението с Бога.
-Както изяснихме в своите изследвания, това далеч не е така. За чистотата на експеримента поканихме настоятеля на един от манастирите изписахме неговата електроенцефалограма по време на молитва. Резултата ни порази.Открихме че в пълно съзнание в молитвено състояние на православния свещенослужител електроенцефалограмата показва пълно изключване на мозъка.Човекът стоеше и се молеше , но при негонапълно отсъствувашеmolitva2.jpg електрически импулс, свидетелство за работата на кората на главния мозък.Тоест ние наблюдавахме състояние на пълно изключване на мозъка при пълно съзнание.Нарекохме този феномен четвърто състояние на човека. До нашето откритие науката познаваше три състояния на съзнанието на човека : бодърстване , бавен и бърз сън, които се отличават един от друг по характера на електрическите импулси в кората на мозъка. Сега ни стана известно и още едно състояние - пълно изключване на електрическата активност на мозъка при пълно съзнание.
- Валери Борисович , случи ми се да се запозная с една жена , която ми разказа удивителна история от своя живот. Тя умирала от рак в болницата, но не и давали покой мисълта за съдбата на децата и . Започнала ден и нощ да се моли на БОГА и да проси изцеление заради децата си. И станало чудо- тя се поправила, оздравяла, възпитала децата си. Как мислите в какво се крие тайната на изцелителните свойства на молитвата? За вярващия БОГе чул и изцелил - това е ясно. А за учения материалист?
- Както показват изследванията, електроенцефалограмите на бодърстването и бързия сън са идентични. Сега ние открихме , че става пълно изключване на кората както по времр на бавния сън така и по време на молитвата. Получава се ,че молитвеното състояние е също така свойствено и необходимо на човешкия организъм както и трите , които от по рано са ни известни.Нали в живота на човека се наблюдават преходи от едно състояние на съзнанието в друго. Когато в живота на човека по негова воля отсъствува необходимото за него четвърто физиологично състояние на мозъка, то очевидно протичат някакви негативни процеси. Обърнете внимание , че характерна черта на сподвижниците на църквата, на монасите - старци е умиротвореното състояние на душата...
molitva3.jpg - Да по време на богослужение свещеникът неведнъж възглася : " Мир вам...." Тоест той ни пожелава мирно състояние на душата...
- Очевидно без внедряване в практиката на молитвено състояние това мирно устройство в душата е трудно да се постигне. Оттук и целителните свойства на молитвата.
По време на истинската молитва става излизане от реалността, което довежда до разрушаване на патологичните връзки. излизайки от света, от образите на патологията , човек способства за своето оздравяване. Четвъртото състояние е път към хармонията.
Нашите изследвания ни дадоха възможност да направим още няколко открития. Така ние изяснихме , че унинието, рок музиката отдалечават човека от състоянието на хармония, предизвиквайки в кората на мозъка електрически импулси близки до епилептичния припадък.
- Може ли да се каже, че четвъртото състояние противостои на разрушаващата сила на съвременната масова култура?
- Ние живеем именно на планетата Земя където както изяснихме, съществуват четири физиологични състояния на човека. Отсъствието на едно от тях нарушава хармоничното му развитие, води го към деградация, към болести. Затова аз се осмелявам да твърдя, че ЧЕТВЪРТОТО СЪСТОЯНИЕ ПОЗВОЛЯВА ИЛИ ПОМАГА НА ЧОВЕКА ДА ОСТАНЕ ЧОВЕК !


(Превод от "Саввинское слово" - вестник на Саввино-Сторожевския Ставропегиален мъжки манастир, бр.2,2006 г)