сайта на храм Св. вмчк Димитрий Солунски - Айтос

http://aitos-church.info/

А. Въведение (4. На прага на храма)

Здравейте! Аз съм Anjel.

Когато преди време за първи път прекрачих прага на храма като осъзната християнка, не знаех почти нищо съществено за Бог, за Вярата и нейната сила, за молитвата, за храма и православните християнски ритуали.В църквата бях ходила да запаля свещ за здраве на някой голям християнски празник или когато ме налегне тежък проблем, да се помоля за помощ ( така, както правят , сигурна съм, повечето хора ). По свой начин вярвах в Бог и мислех, че не е нужно непременно да посещаваш храма, а за църковните служби нямах дори бегла представа.
На първата Света литургия, която преживях, бях и възвисена , и смутена, объркана. Не знаех толкова много неща : как трябва да се държа, какво да направя, как да вляза и изляза от храма. А за светена вода и нафора бях чувала, но не знаех нито как се приемат, нито техния смисъл.
Започнах да търся начини да се просветя. Разпитвах хора, които посещаваха храма, купувах книжки, ползвах информация от интернет. На въпросите, на които не намирах отговор, ми отговаряше свещеникът на храма - протойерей Ромил.
Разбира се и сега далеч не знам всичко, но и малкото , което знам, искам да споделям с вас. Ако такова знание ви е нужно и полезно , ако съумея да предугадя дори един ваш въпрос или да внеса яснота по него- тази рубрика ще има смисъл.
А можем и да я моделираме заедно чрез вашите коментари.
Нека Бог прости дързостта ми в това начинание и да ме води, а всички ни да помилва и спаси като благ и човеколюбец!